Phụ kiện ống nhựa

Phụ kiện nhựa ngành điện

thông tin liên hệ
Văn Phòng
- (028) 39671469

Hotline

0355 576 602 - 0909 966 640

Hộp nổi CB

Hộp MCB 1 Pha
Hộp MCB 1 Pha
Hộp MCB 2 Pha
Hộp MCB 2 Pha
Hộp MCB 2 Pha & 3 Pha có nắp
Hộp MCB 2 Pha & 3 Pha có nắp
Hộp CB cóc
Hộp CB cóc
Hộp CB đen 2 pha
Hộp CB đen 2 pha

Hộp nối tròn

Hộp nối 1 ngã 16mm
Hộp nối 1 ngã 16mm
Hộp nối 2 ngã góc 20mm
Hộp nối 2 ngã góc 20mm
Hộp nối 2 ngã thẳng 20mm
Hộp nối 2 ngã thẳng 20mm
Hộp nối 3 ngã 25mm
Hộp nối 3 ngã 25mm
Hộp nối 4 ngã 25mm
Hộp nối 4 ngã 25mm

Khớp nối

Khớp nối trơn 16mm
Khớp nối trơn 16mm
Co nối 16mm
Co nối 16mm
T nối 16mm
T nối 16mm
Co nối 16mm (có nắp)
Co nối 16mm (có nắp)
T nối 16mm (có nắp)
T nối 16mm (có nắp)

Hộp vuông nối dây

Hộp vuông nối dây <br>(80x80x50)mm
Hộp vuông nối dây
(80x80x50)mm
Hộp vuông nối dây <br> (120x120x50)mm
Hộp vuông nối dây
(120x120x50)mm
Hộp vuông nối dây <br> (150x150x60)mm
Hộp vuông nối dây
(150x150x60)mm
Hộp vuông nối dây <br> (200x200x50)mm
Hộp vuông nối dây
(200x200x50)mm
Hộp vuông nối dây <br> (200x200x80)mm
Hộp vuông nối dây
(200x200x80)mm